Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403-299-2528 sayılı, Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında değişiklikler olmuştur.


Bu çerçevede,
İlköğretim Bölümünün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değiştirilmiş ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Temel Eğitim Bölümü altında yer alacak şekilde yapılandırılmıştır.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü kurulmuş, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı yeni kurulan bölüm aktına aktarılmıştır.Temel Eğitim Bölümü web sitesi için tıklayınız.
http://temelegitim.kocaeli.edu.tr


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü web sitesi için tıklayınız.
http://mfbe.kocaeli.edu.tr